ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล
A ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเดินรอยตามปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 งวดที่ 1 กองการศึกษาฯ โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองจาน-บ้านดงหลบ (หมู่ที่ 9 บ้านหนองจาน-หมู่ที่ 11 บ้านมาบป่าแดง) A ขอรายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2560 รายงานเงินสะสมในทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือน กันยายน 2560 A แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 A กิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง กิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แสดงออกถึงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช A กิจกรรมวันแม่ (กองการศึกษา) ประจำปี 2560 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 A ออกสำรวจพื้นที่หลังฝนตกในพื้นที่เทศบาลตำบลช่องแมว กองช่าง เทศบาลตำบลช่องแมว ออกสำรวจถนนที่ชำรุดในพื้นที่เทศบาลตำบลช่องแมว หลังเกิดฝนตกหนัก ประจำปี 2560 A กิจกรรมวันแม่ เทศบาลตำบลช่องแมว รวมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันที่ 12 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมอำเภอลำทะเมนชัย A กิจกรรมวันแม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กองการศึกษา) การจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลช่องแมว
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.011763