ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล
A ความรู้เรื่องความดันโลหิตสูง บทความเรื่องความดันโลหิตสูง A ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า เทศบาลตำบลช่องแมวจัดทำบทความให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า A วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี ๒๕๖๒ วันงดสูบบุหรี่โลก ตรงกับวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ของทุกปี กระตุ้นให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลช่องแมว ได้เล็งเห็นความสำคัญเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวที่มีผลต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ จึงได้จัดทำข่าวสารวันงดสูบบุหรี่โรค ๒๕๖๒ ให้ประชาชนได้รับรู้ รับทราบ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสม A ขอรายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2560 รายงานเงินสะสมในทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือน กันยายน 2560 A แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 A กิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง กิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แสดงออกถึงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช A ออกสำรวจพื้นที่หลังฝนตกในพื้นที่เทศบาลตำบลช่องแมว กองช่าง เทศบาลตำบลช่องแมว ออกสำรวจถนนที่ชำรุดในพื้นที่เทศบาลตำบลช่องแมว หลังเกิดฝนตกหนัก ประจำปี 2560 A กิจกรรมวันแม่ เทศบาลตำบลช่องแมว รวมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันที่ 12 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมอำเภอลำทะเมนชัย A กิจกรรมวันแม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กองการศึกษา) การจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลช่องแมว A โครงการเยี่ยมเยือนพระสงฆ์ โครงการเยี่ยมเยือนพระสงฆ์
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.011487