ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล
จำนวนการเปิดอ่าน 457
ให้คะแนนสำหรับเนื้อหานี้

ในช่วงที่เกิดฝนตกหนักในพื้นที่เทศบาลตำบลช่องแมว ทำให้ถนนเกิดความชำรุดเสียหายราษฎรได้รับความเดือดร้อน กองช่างได้รับสั่งการจากผู้บริหารให้ทำการสำรวจถนนที่ชำรุดเสียหายจากฝนตกและน้ำไหลหลาก เพื่อนำมาแจ้งแก่ผู้บริหารและทำโครงการช่วยเหลือราษฎรต่อไป

 

จากสถาพถนนที่ชำรุดผู้บริหารได้สั่งให้กองช่างเร่งทำโครงการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรในพื้นที่เป็นการเร่งด่วน เพื่อให้ราษฎรสัญจรในพื้นที่ได้อย่างสะดวกดังเดิม...

นายวุฒิศักดิ์ ม่วงชูอินทร์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ผู้รายงาน)

0 ความคิดเห็น

PREVIEW
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.012436