ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล
A ขอรายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2560 รายงานเงินสะสมในทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือน กันยายน 2560 A แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 A กิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง กิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แสดงออกถึงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช A ออกสำรวจพื้นที่หลังฝนตกในพื้นที่เทศบาลตำบลช่องแมว กองช่าง เทศบาลตำบลช่องแมว ออกสำรวจถนนที่ชำรุดในพื้นที่เทศบาลตำบลช่องแมว หลังเกิดฝนตกหนัก ประจำปี 2560 A กิจกรรมวันแม่ เทศบาลตำบลช่องแมว รวมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันที่ 12 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมอำเภอลำทะเมนชัย A กิจกรรมวันแม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กองการศึกษา) การจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลช่องแมว A โครงการเยี่ยมเยือนพระสงฆ์ โครงการเยี่ยมเยือนพระสงฆ์ A โครงการเยี่ยมเยือนคณะสงฆ์และประชาชน โครงการเยี่ยมเยือนคณะสงฆ์และประชาชน A โครงการรู้รักสามัคคีและการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เทศบาลตำบลช่องแมว จัดโครงการรู้รักสามัคคีและการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ โดยมีนายธีรศักดิ์ โฉมสิริ นายอำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน พร้อมด้วยข้าราชการพนักงานเทศบาลตำบลช่องแมว พี่น้องประชาชนชาวตำบลช่องแมว ๕ หมู่บ้าน และหน่วยงานห้างร้านในพื้นที่ตำบลช่องแมว ด้วยความรักความสามัคคีทำให้โครงการรู้รักสามัคคีและปกป้องสถาบันสำคัญของชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อวันที่ ๒๔ ก.ค.๒๕๕๗ A เทศบาลตำบลช่องแมวปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ เทศบาลตำบลช่องแมวร่วมกับชาวประชาชนชาวบ้าน บ้านดงหลบ, บ้านใหม่สามัคคี และโรงเรียนบ้านดงหลบได้ร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียติบริเวณอ่างน้ำบ้านดงหลบ ในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.019776