ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล
A โครงการเยี่ยมเยือนคณะสงฆ์และประชาชน โครงการเยี่ยมเยือนคณะสงฆ์และประชาชน A โครงการรู้รักสามัคคีและการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เทศบาลตำบลช่องแมว จัดโครงการรู้รักสามัคคีและการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ โดยมีนายธีรศักดิ์ โฉมสิริ นายอำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน พร้อมด้วยข้าราชการพนักงานเทศบาลตำบลช่องแมว พี่น้องประชาชนชาวตำบลช่องแมว ๕ หมู่บ้าน และหน่วยงานห้างร้านในพื้นที่ตำบลช่องแมว ด้วยความรักความสามัคคีทำให้โครงการรู้รักสามัคคีและปกป้องสถาบันสำคัญของชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อวันที่ ๒๔ ก.ค.๒๕๕๗ A เทศบาลตำบลช่องแมวปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ เทศบาลตำบลช่องแมวร่วมกับชาวประชาชนชาวบ้าน บ้านดงหลบ, บ้านใหม่สามัคคี และโรงเรียนบ้านดงหลบได้ร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียติบริเวณอ่างน้ำบ้านดงหลบ ในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.006953