ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาส 1 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน -28-12-61 ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแคบจำนวน ๑ คัน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั้น (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคป จำนวน 1 คัน ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ไตมาสที่ 4) ผลการประเมินประสิทะิภาพของ อปท.(LPA) งบทดลอง สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 3 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.007809