ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล
งบทดลอง สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 3 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 15 บ้านใหม่สามัคคี ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านรัชชานนท์) บ้านหนองมะเขือ หมู่ที่ 22 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 15 (สายทับเขมร) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองจานใต้ หมู่ที่ 12 (สายกลางหมู่บ้านไปประปา) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมาบป่าแดง หมู่ที่ 11 (สายต่อจากคอนกรีตเดิม) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 2 (สายสามแยกถนนลาดยาง)
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.006039