ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านรัชชานนท์) บ้านหนองมะเขือ หมู่ที่ 22 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 15 (สายทับเขมร) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองจานใต้ หมู่ที่ 12 (สายกลางหมู่บ้านไปประปา) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมาบป่าแดง หมู่ที่ 11 (สายต่อจากคอนกรีตเดิม) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 2 (สายสามแยกถนนลาดยาง) โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านปลักอีแรต หมู่ที่ 1 (บริเวณนานางบังอร) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 20 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแสงพัฒนา หมู่ที่ 18 (สายหลังหมู่บ้าน) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านปอแดง หมู่ที่ 10 (สายข้างวัด)
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.007355