ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล
จำนวนการเปิดอ่าน 618
ให้คะแนนสำหรับเนื้อหานี้

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ จึงได้นำปรัชญานี้เข้าสู่การเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและให้เด็กได้ ลงมือปฏิบัติจริง

คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.012566