ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

ผู้บริหารเทศบาลตำบลช่องแมว

 

       
                

นายธนบูลย์  ไตรจรัสพงศ์  

นายกเทศมนตรีตำบลช่องแมว

                
         
         

 

 นายคำมี  สุขเสริม

รองนายกเทศมนตรีตำบลช่องแมว

 

 นายนวม  สุดขำ  

รองนายกเทศมนตรีตำบลช่องแมว

 
         
       
   

นายสมบัติ  มิสา

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลช่องแมว

 

 

นายกว้าง ลาสูนย์ 

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลช่องแมว

 

 

 

 

คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.014700